נוסחת ייצוג אלקטרונית (Lewis formula)

נקראת גם נוסחת לואיס – שיטה לייצוג של אטומים. יונים. ומולקולות שהוצעה על-ידי לואיס. זוהי צורת כתיבה דו-מימדית בה מיוצגים אלקטרוני ערכיות של אטומים על ידי נקודות המקיפות את סמל היסוד.

חזרה למילון המושגים