נוסחה מולקולרית (Molecular formula)

נוסחה מולקולרית מתארת את הרכב האטומים בכל מולקולה של התרכובת אוהיסוד. ממנה ניתן ללמוד כמה אטומים מכל סוג יש במולקולה אחת.

חזרה למילון המושגים