נוזל (Liquid)

אחד ממצבי הצבירה של החומר. תכונותיו: זורם וכמעט בלתי דחיס. בעל נפח עצמי וצורה בלתי מוגדרת. סוגי התנועה של חלקיקי הנוזל – תנודה וסיבוב.

חזרה למילון המושגים