מתכת (Metal)

יסוד מוצק (חוץ מכספית שהיא נוזל בטמפרטורת החדר) המאופיין בתכונות הבאות: בעל ברק. ניתן לריקוע ומוליך חשמל וחום. המתכות יוצרות מבנה של סריג מסודר המורכב מקטיונים ב"ים של אלקטרונים". רוב היסודות במערכה מחזורית הם מתכות.

חזרה למילון המושגים