משקע (Precipitate)

חומר מוצק השוקע מתוך תמיסה בה היה מומס. נוצר כאשר כמותו גדולה ממידת המסיסות שלו בתמיסה הנתונה.

חזרה למילון המושגים