מצב צבירה (State of matter)

מופע של חומר התלוי בחוזק כוחות הקישור שבין חלקיקיו. קיימים שלושה מצבי צבירה: מוצק. נוזל או גז.

חזרה למילון המושגים