מצבר ()

תא אלקטרוכימי בו מתרחשות תגובות חמצון- חיזור הפיכות.משמש להפקת אנרגיה בצורת עבודה חשמלית (פריקה). ניתן לשוב ולטעון אותו מחדש על-ידי זרם חשמלי ממקור חיצוני (טעינה).

חזרה למילון המושגים