מערכות בקרה (Control systems)

מכשור. אמצעים ונהלים למעקב צמוד אחר משתנים חשובים בתהליכים תעשייתיים ואחרים.

חזרה למילון המושגים