מערכה מחזורית / טבלה מחזורית (Periodic table)

טבלת היסודות הכימיים המסודרים על פי מספר אטומי עולה בטורים ובשורות ובהתאם למחזוריות תכונותיהם הכימיות. המבוססות על מערך אלקטרוני דומה.צורתה הבסיסית הוצעה כבר בשנת 1870 על-ידי המדען דימיטרי מנדלייב עוד לפני שהתגלו כל היסודות הידועים לנו היום. על פי מיקומו של היסוד במערכה המחזורית ניתן לנבא את תכונותיו.

חזרה למילון המושגים