מעכבי בעירה (Flame retardants)

חומרים אשר תפקידם לעכב את תהליך השריפה של פולימרים. ניתן לשלב חומרים אלו בשתי צורות: א. מעכבי בעירה "פעילים" (reactive) המהווים חלק משרשרות הפולימר או חומרים מצליבים.ב. מעכבי בעירה "מוספים" (addetive) המשולבים בתוך המוצרים השונים בשתי צורות:-מספיגים את תמיסות החומרים מעכבי הבעירה בתוך המוצר. בדרך כלל מתייחסת שיטה זו לעץ ולמוצריו או למוצרי טקסטיל.-מערבבים את מעכבי הבעירה המוצקים יחד עם הפולימר ויחד עם תוספים אחרים. שיטה זו מתייחסת למוצרים פלסטיים בהם נעשה הערבוב תוך כדי תהליך ההיתוך בשלב העיבוד של המוצר הפלסטי.

חזרה למילון המושגים