מעבה (Condenser)

מיתקן גלילי בעל דפנות כפולים שתפקידו לעבות גז לנוזל. בתוך הצינור הפנימי זורמים הגזים. בין הדפנות זורמים מים קרים או תמלחת קרה אשר סופגים את האנרגיה וגורמים לעיבוי כמבוקש.

חזרה למילון המושגים