מספר או"ם (U.N number)

מספר זיהוי בינלאומי לחומר מסוכן.

חזרה למילון המושגים