מיצוי (Extraction)

הפרדת מרכיב אחד (או מספר מרכיבים) מתוך תערובת חומרים באמצעות ממס בררני אשר ממיס את החומר/ים המבוקש/ים אך לא את המרכיבים האחרים שאינם מתמוססים בו.

חזרה למילון המושגים