מים מזוקקים (Distilled water)

מים אשר שאינם מכילים מומסים כלשהם.

חזרה למילון המושגים