מטרד אקולוגי ()

כל מעשה או מחדל המשבש את מהלכם התקין של מחזורי החיים או את שיוויהמשקל הבסיסיים בטבע.יכולים לנבוע: א. מפליטה בלתי מבוקרת של חומרים טבעיים בכמויות גדולות מדי. של חומרים שהטבע איננו יודע למחזר או של חומרים מסוכנים.ב. מניצול יתר של חומרי גלם ואנרגיה. קרקע. מים…

חזרה למילון המושגים