מול (Mole)

יחידת מניה המייצגת כמות המכילה מספר אבוגדרו. 6.02X1023.של פריטים.בדומה ליחידות מניה אחרות. כמו תריסר המשמש למניה של תבניות ביצים למשל.או רבבה המשמשת למניה של אלפים. יחידת המול משמשת למניה של מספר גדולמאוד של פריטים.לפיכך. המול היא היחידה באמצעותה הכימאי "סופר" את החלקיקים במדגם חומרבעל מסה נתונה. ניתן להתייחס למול חלקיקים אטומיים מכל סוג שהוא. כמו למשל: אטומים. מולקולות. אלקטרונים. פוטונים.

חזרה למילון המושגים