מולקולה (Molecule)

חלקיק שיש בו לפחות שני אטומים הקשורים ביניהם בקשר קוולנטי (גזים אצילים מופיעים כמולקולות חד-אטומיות). המולקולה היא החלקיק הקטן ביותר המאפיין כימית את החומר. מולקולה המכילה אטומים מאותו סוג. היא מולקולה של יסוד. ומולקולה שבה יש אטומים מסוגים שונים היא מולקולה של תרכובת.

חזרה למילון המושגים