כרומופור (Chromophore)

החלק במולקולה הבולע קרינה. כאשר הבליעה היא בתחום הנראה. החומר יהיה צבעוני.

חזרה למילון המושגים