כוחות ון-דר-וולס (Van der Waals force)

כוחות בין מולקולריים הפועלים בין קטבים רגעיים שעל מולקולה אחת לביןקטבים מושרים מנוגדים על מולקולות שכנות.

חזרה למילון המושגים