כוחות בין מולקולריים (Inter molecular force)

כוחות משיכה הפועלים בין מולקולות. כוחות אלה קובעים את מצבי הצבירה של החומרים. את טמפרוטורת הההתכה והרתיחה שלהם. ואת חומי ההיתוך והאידוי שלהם. כוחות ון-דר-וולס וקשרי מימן הם סוגים של כוחות הבין מולקולריים.

חזרה למילון המושגים