יסוד (Element)

חומר המורכב רק מסוג אחד של אטומים. ידועים כ-100 יסודות שונים והם אבני הבניין של כלל התרכובות הקיימות בעולם.היסודות השונים מסודרים לפי מחזוריות של תכונותיהם במערכה המחזורית.

חזרה למילון המושגים