יסודות המאקרו (Macro elements)

יסודות הנדרשים על ידי הצמח בכמויות גדולות יחסית: N. P. K . Mg. Ca. S

חזרה למילון המושגים