ייבוש (Drying)

הוצאת מים או ממס מחומר.

חזרה למילון המושגים