יון (Ion)

חלקיק הטעון במטען חשמלי חיובי או שלילי (יכול להיות אטום בודד או חלקיק המורכב ממספר אטומים).

חזרה למילון המושגים