חנקן-זרחן-אשלגן (N-P-K )

שלושת יסודות המקרו החיוניים ביותר להתפתחות הצמחים. יסודות אלו מהווים את המרכיב החשוב ביותר בסוגי הדשנים השונים.

חזרה למילון המושגים