חזקות של עשר (Powers of 10)

שימוש בחזקות של עשר מהווה צורה מקוצרת לכתיבת מספרים עשרוניים.מספרים גדולים ניתן לכתוב בעזרת חזקות של עשר על-ידי הכפלת המספר ב- 10x כאשר x הוא מספר חיובי. למשל. 100 נכתב כ-1×102 או בקיצור כ- 102. באופן דומה. המספר 1000 ירשם כ- 103 ו- 20000 ניתן לרשום כ- 2×104.מספרים חיוביים. קטנים מ-1 כותבים בעזרת חזקות שליליות של עשר. למשל. אתהמספר 0.0013 ניתן לרשום כ-1.3×10-3 כאשר החזקה על העשר מציינת שיש לחלק את המספר 1.3 ב-1000.שימוש בחזקות של עשר שימושי בעיקר לכתיבת מספרים גדולים מאוד או קטניםמאוד למשל המספר 0.00000000065 ירשם בקיצור כ-6.5×10-10 ומספר אבוגדרו שהוא: 602000000000000000000000 ירשם בקיצור כ- 6.02×1023.

חזרה למילון המושגים