חוק אבוגדרו (Avogadro law)

קובע שבנפחים שווים של גזים שונים יש אותו מספר של חלקיקים אם הגזים נמצאים באותם תנאים של לחץ וטמפרטורה.

חזרה למילון המושגים