חומר יציב (Stable substance)

חומר אשר אינו מתפרק לחומרים אחרים בתנאי האיחסון והיישום הנדונים.

חזרה למילון המושגים