חומציות (pH)

מידת החומציות של תמיסה מימית נקבעת לפי ריכוז יוני הידרוניום המצויים בה. החומציות נמדדת בעזרת ה-pH המוגדר כ: pH = -log[H3O+]

חזרה למילון המושגים