חומצה (Acid )

לפי הגדרת ברנסטד-לאורי: חומר המכיל חלקיקים המסוגלים למסור פרוטונים (+H) שנמשכים ונקשרים לחלקיקים בחומר אחר (המשמש כבסיס).

חזרה למילון המושגים