חומצה זרחתית לבנה (Phosphoric acid – white)

חומצה זרחתית בדרגת ניקיון גבוהה. מתקבלת כאשר משתמשים בשיטת המיצוי כדי להפריד אותה מהתמיסה הגולמית.

חזרה למילון המושגים