חומצה זרחתית ירוקה (Phosphoric acid – green)

חומצה זרחתית בדרגת ניקיון נמוכה יחסית המתקבלת בדרך כלל בתגובה בין פוספט לבין חומצה גפרתית.

חזרה למילון המושגים