זרז (Catalyst)

חומר שמוסיפים לתגובה. או אשר על שטח פניו מתבצעת התגובה. ותפקידו להגביר את מהירותה. הזרז אינו נצרך בתגובה וכמותו בסיום התגובה זהה לכמותו בראשיתה.לעיתים קרובות זרזים מוצקים רגישים לזיהומים ולכן יש צורך לנקותם לאחר תקופת שימוש מתאימה. ראה גם ערך השבת זרז. איזוטופים})

חזרה למילון המושגים