התכה (Melting )

שינוי מצב הצבירה של החומר ממוצק לנוזל בטמפרטורת ההתכה.

חזרה למילון המושגים