המראה (Sublimation)

שינוי מצב הצבירה של החומר ישירות ממוצק לגז.

חזרה למילון המושגים