המסה ()

פיזור אחיד של חלקיקי חומר אחד בין חלקיקי חומר אחר. לדוגמה: המסה של מלח במים.

חזרה למילון המושגים