הלוגנים (Halogens )

היסודות הנמצאים בטור השביעי של המערכה המחזורית (לפני הטור של הגזים האצילים). אלה יסודות פעילים מבחינה כימית ולכן. לא ניתן למצוא אותם בטבע כיסודות טהורים אלא רק כחלק מתרכובות שונות. ההלוגנים הם: פלואור F. כלור Cl. ברום Br. יוד I. ואסטטין At.

חזרה למילון המושגים