הבטחת איכות (Quality control)

מכלול פעילויות שיטתי ומתוכנן. הדרוש להקניית ביטחון. שמוצר או שירות יספקו את דרישות האיכות על פי צרכי המשתמש.

חזרה למילון המושגים