דף מידע בטיחותי (Safty sheet)

דף מידע בו מרוכז כל המידע לגבי תכונות החומר. רעילותו. הסכנות הנשקפות במצבים שונים של חשיפה לחומר ודרכי טיפול מתאימות.

חזרה למילון המושגים