דיפוזיה ()

נדידה של חלקיקי חומר בגלל התנועה האקראית של החלקיקים.

חזרה למילון המושגים