גרעין (Nucleus)

נמצא במרכזו של האטום. הגרעין טעון במטען חשמלי חיובי ומכיל פרוטונים ולרוב גם נויטרונים. בגרעין מרוכזת רוב המסה של האטום אך הוא קטן בארבעה סדרי גודל מהאטום (פי 10000 קטן יותר).(ראה גם פרוטון. נויטרון ואלקטרון)

חזרה למילון המושגים