ביוצידים (Biocides)

חומרים קוטלי מיקרואורניזמים משמשים בדרך כלל לחיטוי. ביוצידים רבים מבוססים על ההלוגנים ותרכובותיהם.

חזרה למילון המושגים