בטיחות (Safety)

האמצעים והתנאים שננקטים כדי למזער את הסיכונים.

חזרה למילון המושגים