אנתלפיה (Enthalpy)

פונקציה תרמודינמית H. המוגדרת ככמות האנרגיה האצורה בחומר. איננה ניתנת למדידה ישירה או חישוב. מודדים שינוי באנתלפיה – ?H . שהיא כמות החום הנצרכת או נפלטת בתגובה כימית. ?H? בגזים מתייחסת לתנאי תקן של 1 אטמוספריה ו- 25?c ובתמיסות לריכוז 1M ו- ו- 25?c.

חזרה למילון המושגים