אנרגית שפעול (Energy of activation)

היא למעשה האנרגיה החופשית של השיפעול – האנרגיה המזערית הדרושה על מנת להביא את המגיבים למצב מעבר המאפשר קבלת תוצרים.

חזרה למילון המושגים