אניון (Anion)

חלקיק טעון במטען חשמלי שלילי. יכול להיות מורכב מאטום בודד או ממספר אטומים קשורים.

חזרה למילון המושגים