אמולסיה (Emulsion)

ראה תחליב.

חזרה למילון המושגים