אלקטרון (Electron)

אחד ממרכיבי האטום. טעון מטען חשמלי שלילי הזהה בגודלו למטען החשמלי החיובי של הפרוטון). נמצא במרחב שמסביב לגרעין.

חזרה למילון המושגים