איזוטופים (Isotopes )

אטומים שונים של אותו יסוד. שלהם אותו מספר פרוטונים בגרעין אך מספר שונה של נויטרונים. (ראה גם אטום פרוטון ו-נויטרון)

חזרה למילון המושגים