אטום (Atom)

החלקיק הקטן ביותר של החומר שאינו ניתן לחלוקה באמצעים כימיים. במרכז כל אטום נמצא גרעין המכיל פרוטונים ונויטרונים והוא טעון במטען חשמלי חיובי. במרחב שסביב הגרעין נמצאים אלקטרונים הטעונים במטען חשמלי שלילי. (ראה גם פרוטון. נויטרון ואלקטרון) לאטומים של אותו יסוד מספר זהה של פרוטונים. האטומים של היסודות השונים נבדלים זה מזה במספר הפרוטונים. מספר הנויטרונים באטומים של אותו יסוד יכול להיות שונה (ראה גם איזוטופים)

חזרה למילון המושגים